تورهای داخلی

House_of_Eftekhar-ol-Eslam_Tabatabaei

تور تاریخی فرهنگی لرستان

9 تا 12 مرداد 1403
سختی:1 از 5
هتل
راهنمای باستان شناسی
18 نفر
مینی بوس توریستی
IMG_20240208_171611_916

تور ریلی آبشار شوی و دره کولپیر(غار ماهی کور)

پائیز 1403
سختی:2 از 5
بومگردی
لیدر محلی
15 نفر
قطار سراسری جنوب
گهر5

کمپ دریاچه گهر

10 مرداد 1403
سختی:2 از 5
کمپ چادر
لیدر محلی
20 نفر
مینی بوس /پیمایش 1 ساعته
IMG_3336

تور 3 روزه لرستان : خرم آباد ، آبشار بیشه ، دره شیرز

26 تیر 1403
سختی:1 از 5
هتل
لیدر محلی
15 نفر
مینی بوس
بیشه1

تور 3 روزه لرستان : خرم آباد ،آبشار بیشه ، دره خزینه

26 تیر 1403
سختی:1 از 5
هتل
لیدر محلی
15 نفر
مینی بوس
تورهای داخلی
تماس